والی جدیدالتقرر ولایت فاریاب بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۴سرطان شروع بکار کرد .

     والی جدیدالتقرر ولایت فاریاب بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۴سرطان شروع بکار کرد .
  محترم داکتر نقیب الله فایق ریس نورم و استندرد کشور که بنابر پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی ج ا ا و تاید مقام عالی ریاست جمهوری کشور جدیدا به حیث والی فاریاب تقرر حاصل نموده بود بعداز ظهر امروز      طی مراسمی توسط محترم عبدالمتین بیک ریس اداره مستقل ارگانهای محلی ج ا ا معرفی و آغاز بکار نمود .
  در این مراسم ابتدا ریس اداره مستقل ارگانهای محلی طی صحبت خود انتخاب والی جدید ولایت فار یاب را در شرایط حساس کنونی بنابر خواست عدمای کرام جوانان واقشار مختلف این ولایت یک گام نیک و ارزنده    خوانده با اشاره به سوابق کاری وخدمات نیک وارزنده وی در مجلس نماینده گان و اداره نورم و استندرد کشور به خوشی یاد کرده همکاریش را باوی بخاطر ارائه حکومتداری خوب وعده داد .
  بعدا داکتر نقیب الله فایق والی جدید ولایت فاریاب با ابراز تشکری از این اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری کشور نسبت بخودش وبیان این مطلب که او بدون وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی به دلیل اینکه   کارمند  دولت است میخواهد به مردم این ولایت مصدر خدمت گردد با ابراز امیدواری از همکاری مردم خصوصا علمای کرام بخاطر تامین امنیت ، مبارزه علیه فساد ، راه اندازی پروژه های مورد نیاز مردم در           دوهفته   آینده با حضور تعدادی از اراکین بلند پایه حکمتی در این ولایت ، فراهم نمودن زمینه های کاریابی برای جوانان ، حفظ بی طرفیش در پروسه انتخابات ، تامین عدالت ، جلو گیری از قانون شکنی ها ، ارائه     حکومتداری خوب وبرخی موارد دیگر صحبت کرده به مردم فاریاب در امر خدمتگذاری صادقانه اش وعده و اطمینان داد .
  همچنان مولوی غلام نبی غفوری معاون شورای علمای فاریاب طی صحبتش با ابراز تشکری از جلالتماب ریس جمهور کشور نسبت پاسخ دهی به خواست علمای فاریاب همکاری علمای کرام را در پرتو احکام الهی و   قانون نافذه کشور به والی جدید وعده و اطمینان داد .
 وآرزو برد تا در برابر هر گونه قانون شکنی و زور گوی ، تطبیق حکم قانون بالای مجرمین بدون استثنا مطابق به فرمان الهی ، جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسول در داخل شهر ورفع نگرانی های مردم   توجه جدی صورت گیرد .
 همچنان الحاج مولوی اسدالله جمالی ریس کمیته صلح و امیر جهاد و مقاومت در فاریاب نیز طی صحبت خود با ابراز تبریکاتش نسبت تقرر ی والی جدید فاریاب همکاری کمیته صلح و حزب جمعیت اسلامی را در امر   بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی ، تطبیق بر نامه های بهی خواهانه دولت در این ولایت با حفظ وحدت و همدلی میان حزب جنبش و حزب جمعیت اسلامی وعده داد .
 بعدا ریس اداره مستقل ارگانهای محلی با هیات همراهش ، هیات رهبری ولایت و سایرین به رسم عنعنه با اهدای یک یک ثوب چپن تقرر محترم داکتر نقیب الله فایق را به حیث والی فاریاب تبریک گفته برایش آرزوی   موفقیت نمودند .
 دفتر مطبوعاتی مقام ولایت فاریاب .