گردهمایی به منظورجلوگیری از گسترش افراد مسلح غیرمسوول

2/1/1397

گردهمایی به منظور جمع آوری نظریات وپیشنهادات سران احزاب سیاسی ،جامعه مدنی،علمای دینی، واقشار مختلف مردم در رابطه با جلوگیری از گسترش افراد مسلح غیرمسوول با حضور داشت هیات اعزامی مقام عالی ریاست جمهوری کشور در سالون کنفرانس های مقام ولایت تدویر یافت.
افزایش روز افزون افراد مسلح غیرمسئول پای یک هیئت بلندپایه حکومتی را به فاریاب کشاند وبه همین مناسبت گردهمایی در سالون جلسات مقام ولایت با اشتراک نادر محسنی، مشاور رییس جمهور در بخش مبارزه با فساد اداری رئیس هیات اعزامی مقام عالی ریاست جمهوری کشور وهیات همراهش ، عبدالمقیم "راسخ" معاون وسرپرست مقام ولایت ، اعضای شورای ولایتی ، علمای دین ، تعدادی ازمسولین ادارات ، بزرگان ومعززین ، نماینده گان احزاب سیاسی ،جوانان ، زنان ، اعضای شبکه نهاد های جامعه مدنی و کارمندان ادارات دولتی قبل از ظهر امروز تدویر یافت .
ابتدا معاون وسرپرست مقام ولایت طی صحبتی با ابراز خوش آمدید به هیات مهمان پیرامون سفر آنان درولایت فاریاب اشاره نموده ابراز امید واری کرد تا درنتیجه تلاشهای که انجام میابد نتایج مطلوبی بدست آید ومردم این ولایت با خیال راحت زنده گی نمایند ونظریات ودیدگاه های خود را پیرامون هدف سفر هیات بیان کرد.
رئیس هیات مقام عالی ریاست جمهوری کشور دراین گردهمایی از افزایش افراد مسلح غیرمسئول در فاریاب ابراز نگرانی کرده گفت ا هداف دراین سفر به ولایت فاریاب را جمع‌آوری نظریات و پیشنهادات اقشار مختلف مردم برای جلوگیری از گسترش افراد مسلح غیرمسئول وجمع آوری سلاح های افراد مسلح غیر مسول عنوان کرده افزود حضورتعدادی از افراد مسلح غیرمسئول باعث ظلم و ستم بر غیرنظامیان شده است و این چالش ها همه روزه در حال افزایش است. باید بخاطر برون رفت از چالشها با هم مشوره کرد ودر راه رفاه وآسایش ساکنین این ولایت تلاش نمود و خواست حکومت مرکزی را تامین امنیت وآسوده حالی ساکنین این ولایت گفت وعلاوه کرد نباید بخاطر تضیف نظام برای افراد فرست طلب واستفاده جو وقت داد بلکه با تحکیم یکپارچگی وحمایت از نظام مشروع کشور در برابر نا رسای ها و زور گوی ها ایستاده گی نمود واز راه های معقول در امر تامین امنیت ، رشد وپیشرفت گام برداشت.
همچنان عطامحمد فیضی رییس شورای ولایتی حزب جنبش اسلامی در فاریاب، مولوی اسدالله جمالی رئیس کمیته صلح فاریاب و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی، مولوی غلام‌نبی غفوری معاون شورای علما ، سید ذین‌الدین عابدی رییس شبکه نهاد های جامعه مدنی ، مولوی گل احمد لطفی سرپرست ریاست حج واوقاف و عبدالقدوس قلیج رییس شورای محاسن سفیدان فاریاب در سخنرانی‌هایشان با ارایه پیشنهادات خویش گفتند که خلع سلاح نیروهای مردمی راه‌حل نیست و باید نیروهای مردمی در چوکات نیروهای دولتی تنظیم شوند تا از بی‌بند‌وباری‌های موجود در این ولایت جلوگیری بعمل آید سخنرانان این گردهمایی گفتند که باید قانون بر همه مردم به گونه یکسان تطبیق شود و همچنین نیروهای خیزش مردمی شامل نیروهای دولتی شوند. آنان همچنین گفتند که نیروهای خیزش مردمی از چندین سال بدینسو دوشادوش نیروهای دولتی در برابر مخالفان مسلح دولت ایستاده‌اند و خلع سلاح آنان ممکن نیست؛ اما دولت باید برای تأمین امنیت تصمیم معقول‌تری را در پیش گیرد. 
درپایان سخنرانی ها رئیس هیات اعزامی مقام عالی ریاست جمهوری کشور به حاضرین گفت تمامی نظریات وپیشنهادات مطرح شده دراین نشست را یاد داشت کرده است تا با مقام عالی ریاست جمهوری کشور درمیان بگذارد وتصامیم لازم ازجانب مقامات عالی رتبه دولتی درزمینه اتخاذ وعملی شود .
باید گفت درترکیب هیات اعزامی مقام عالی ریاست جمهوری کشور نمایندده گان مقام ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی ، اداره مستقل ارگانهای محلی جمهروی اسلامی افغانستان ، وزارت دفاع ملی ، ریاست عمومی امنیت ملی ، اداره امور وثارنوالی نظامی شامل میباشند .
دفتر مطبوعات مقام ولایت فاریاب